Opis

Półgęsek to potrawa popularna w kuchni staropolskiej. Znany jest również pod nazwą półgąsek lub pierśnik. Wytwarza się je z piersi gęsiej oczyszczonej z kości, ale z zachowaną skórą, następnie peklowana i wędzona. Półgęski traktowane są jako dania luksusowe. W dawnych czasach przeważnie jadano je w dworach szlacheckich. W XIX w. rozpowszechnił się na Pomorzu, gdzie powszechny stał się chów gęsi na podroby. Wyrabiany jest w naszej agroturystyce jako produkt regionalny.