Towarzysze i Towarzyszki Ludu Polskiego I Sekretarz partii obwieszcza, że nastał karnawał i nawołuje wszystkich do stawienia się na Balangę z PRL- u. Sekretarz na powitanie gwarantuje setę i galaretę dla mocarzy lornetka i meduza.